För dig som vill läsa mer om Fan Xiulans medicinska Qi Gong:
biyun.se

För dig som vill köpa Göran Malmqvists översättning av Lao Zi: Dao De Jing:
bakhall.se

För dig som är intresserad av att träna traditionell kinesiskt kampkonst, Wushu:
lo-wushu.se

För dig som vill läsa om Drömmen om det goda:
dreamofthegood.org

För dig som vill göra någon konkret och långsiktig insats för vårt klot:
wwf.se

För dig som vill göra något meningsfullt för andra:
actionaid.se

För dig som vill ta del av en fantastisk livsberättelse ur verkliga livet:
horseboymovie.com

För dig som vill boka en reading och läsa mer om min lärare Lisa Williams:

lwissdsummit.com

Jag är certifierad av Lisa Williams för psychic mediumship readings.