OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vid första besöket får du fylla i en hälsodeklaration, som hjälper till att hitta orsaken till problemen. Så ta med ev hjälpmedel, så att du kan läsa. Därefter görs diagnostagning, för att kartlägga dina obalanser. Följande behandlingar är därefter helt individanpassade. Olika manipulationer används för att lösa upp blockeringar och få en harmonisk cirkulation. Oftast behöver lite olja användas och ibland även moxa. Moxa är en örtbaserad stav som tänds på och avger värme ovanför hudområdet. Vissa besvär blir bättre av terapeutisk töjning, vilket innebär att jag töjer dig. Dessa töjningar går ej att göra lika effektivt själv. Andra problem kan kräva en manipulation, för att låsningar i leder ska släppa.

hemsidancarro copy OLYMPUS DIGITAL CAMERABehandlingsintervallet anpassas efter din ekonomiska situation. Har du inte möjlighet att
komma så ofta som rekommenderas, får du istället mer eget ansvar mellan behandlingarna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

När du kommer för Tune In-behandling förs ingen dokumentation (0m det inte är så att det kombineras med Tui Na). Det jag vill veta är hur du mår och vad som rör sig i ditt inre själsliv samt om det finns närvaro av smärta. För att kunna arbeta säkert vill jag också veta om du genomgått något operativt ingrepp nyligen. Därefter får du ligga en stund på mage, medan jag avvänder mig av olika instrument (tibetansk Singing bowl, Peter Hess klangskål, tibetansk tingshas, Woodstock Zenergy Chakra Chime och Zaphir Chime) vars frekvens du kommer att både känna och höra. Efter en stund får du ligga på rygg och fortsätta den inre upplevelsen som visualiseringen skänker. Ibland använder jag också mina händer (Wai Qi), beroende på vad som behövs. Ju fler Tune In-behandlingar, desto lättare blir det var gång att tillgodogöra sig den hälsofrämjande frekvenshöjningen.